93/DUHÂ SURESİ

Kur'ân-ı Kerim » DUHÂ SURESİ

DUHÂ Suresi Kuran-MP3-dinle/indir


93/DUHÂ-1: Ved duhâ.
Duhâ (kuşluk) vaktine andolsun.

93/DUHÂ-2: Vel leyli izâ secâ.
Ve zifiri karanlık çöktüğü zaman geceye (andolsun) ki.

93/DUHÂ-3: Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

93/DUHÂ-4: Ve lel âhıretu hayrun leke minel ûlâ.
Ve ahiret (bundan sonraki hayat), mutlaka senin için, evvelkinden (dünya hayatından) daha hayırlıdır.

93/DUHÂ-5: Ve le sevfe yu’tîke rabbuke fe terdâ.
Ve mutlaka Rabbin yakında sana verecek (ihsan edecek), böylece sen razı olacaksın.

93/DUHÂ-6: E lem yecidke yetîmen fe âvâ.
Seni yetim bulmadı mı? Sonra (seni) (himaye edecek bir kimsenin yanında) barındırmadı mı?

93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.

93/DUHÂ-8: Ve vecedeke âilen fe agnâ.
Ve seni yokluk içinde buldu sonra zengin kıldı.

93/DUHÂ-9: Fe emmel yetîme fe lâ takher.
Fakat bundan sonra yetimi kahretme (üzme).

93/DUHÂ-10: Ve emmes sâile fe lâ tenher.
Ve amma saili (bir şey isteyeni) bundan sonra azarlama.

93/DUHÂ-11: Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis.
Ve fakat, Rabbinin ni’metlerini artık anlat.Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir