82/İNFİTÂR SURESİ

Kur'ân-ı Kerim » İNFİTÂR SURESİ

İNFİTÂR Suresi Kuran-MP3-dinle/indir


82/İNFİTÂR-1: İzes semâunfetaret.
Sema çatlayıp yarıldığı zaman.

82/İNFİTÂR-2: Ve izel kevâkibunteseret.
Ve yıldızlar dağıldığı zaman.

82/İNFİTÂR-3: Ve izel bihâru fucciret.
Ve denizler kabarıp karıştığı zaman.

82/İNFİTÂR-4: Ve izel kubûru bu’siret.
Ve kabirler alt üst edildiği (ölüler dışarı çıkarıldığı) zaman.

82/İNFİTÂR-5: Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet.
(Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

82/İNFİTÂR-6: Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi).
Ey insan! Kerim olan Rabbine karşı seni aldatan (mağrur kılan) nedir?

82/İNFİTÂR-7: Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke).
O (senin Rabbin) ki, seni yarattı, sonra seni sevva etti (dizayn etti), sonra da düzen üzere seni dengeli, sağlıklı kıldı.

82/İNFİTÂR-8: Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke).
Dilediği surette (şekilde) seni terkip etti (farklı genetik şifreleri biraraya getirip (her insana) farklı suretler verdi).

82/İNFİTÂR-9: Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni).
Hayır, bilâkis siz dîni yalanlıyorsunuz.

82/İNFİTÂR-10: Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne).
Ve muhakkak ki, sizin üzerinizde mutlaka (hıfzeden) hafaza melekleri vardır.

82/İNFİTÂR-11: Kirâmen kâtibîn(kâtibîne).
Şerefli yazıcılar (kaydediciler) olarak.

82/İNFİTÂR-12: Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne).
Yaptığınız şeyleri bilirler.

82/İNFİTÂR-13: İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin).
Muhakkak ki ebrar olanlar, elbette ni’metler içindedir.

82/İNFİTÂR-14: Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmın).
Ve muhakkak ki füccar, mutlaka alevli ateş içindedir.

82/İNFİTÂR-15: Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni).
Dîn günü ona (alevli ateşe) yaslanırlar (atılırlar).

82/İNFİTÂR-16: Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne).
Ve onlar, ondan (alevli ateşten) gaib olacak (kaybolacak, yanıp bitecek) değillerdir.

82/İNFİTÂR-17: Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Ve dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

82/İNFİTÂR-18: Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni).
Sonra (evet), dîn gününün ne olduğunu sana bildiren nedir?

82/İNFİTÂR-19: Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi).
O gün bir nefs, diğer bir nefs için bir şeye (güç yetirmeye) malik değildir. Ve izin günü emir Allah’ındır.Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir