84/İNŞİKAK SURESİ

Kur'ân-ı Kerim » İNŞİKAK SURESİ

İNŞİKAK Suresi Kuran-MP3-dinle/indir


84/İNŞİKAK-1: İzes semâunşakkat.
Gökyüzü yarıldığı zaman.

84/İNŞİKAK-2: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

84/İNŞİKAK-3: Ve izel ardu muddet.
Ve yeryüzü uzatılıp dümdüz olduğu zaman.

84/İNŞİKAK-4: Ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
Ve içindekileri (dışarı) attı ve boşaldı.

84/İNŞİKAK-5: Ve ezinet li rabbihâ ve hukkat.
Ve Rabbine itaat etti ve gerçekleştirdi.

84/İNŞİKAK-6: Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı).
Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O’na mülâki olursun (ruhunu Allah’a ilka edersin, ulaştırırsın).

84/İNŞİKAK-7: Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînih(yemînihî).
Fakat kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-8: Fe sevfe yuhâsebu hısâben yesîrâ(yesîren).
İşte o, kolay bir hesapla hesaba çekilecek.

84/İNŞİKAK-9: Ve yenkalibu ilâ ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Ve ehline surur içinde sevinçle dönecek.

84/İNŞİKAK-10: Ve emmâ men ûtiye kitâbehu verâe zahrih(zahrihî).
Ve kitabı (hayat filmi), arkasından verilen kimse ise.

84/İNŞİKAK-11: Fe sevfe yed’û subûrâ(subûren).
İşte o, hemen ölümü davet edecek (helâk olmak için dua edecek).

84/İNŞİKAK-12: Ve yaslâ saîrâ(saîren).
Ve alevli ateşe yaslanacak (atılacak).

84/İNŞİKAK-13: İnnehu kâne fî ehlihî mesrûrâ(mesrûren).
Muhakkak ki o, (dünyada) ehlinin arasında iken surur içinde sevinçliydi.

84/İNŞİKAK-14: İnnehu zanne en len yahûr(yahûra).
Muhakkak ki o (Allah’a) asla geri dönmeyeceğini sandı.

84/İNŞİKAK-15: Belâ, inne rabbehu kâne bihî basîrâ(basîren).
Hayır, (öyle değil) muhakkak ki Rabbi, onu en iyi görendir.

84/İNŞİKAK-16: Fe lâ uksimu biş şefak(şefakı).
Bundan sonra hayır, şafak vaktine yemin ederim.

84/İNŞİKAK-17: Vel leyli ve mâ vesak(vesaka).
Ve geceye ve örttüğü (barındırdığı) şeylere (yemin ederim).

84/İNŞİKAK-18: Vel kameri izet tesak(tesaka).
Ve nuru tamamlandığı (dolunay haline geldiği) zaman Ay’a (kasem ederim).

84/İNŞİKAK-19: Le terkebunne tabakan an tabakın.
Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).

84/İNŞİKAK-20: Fe mâ lehum lâ yu’minûn(yu’minûne).
Artık onlara ne oluyor ki îmân etmiyorlar (inanmıyorlar)?

84/İNŞİKAK-21: Ve izâ kurıe aleyhimul kur’ânu lâ yescudûn(yescudûne). (SECDE ÂYETİ)
Ve onlara Kur’ân okunduğu zaman secde etmezler.

84/İNŞİKAK-22: Belillezîne keferû yukezzibûn(yukezzibûne).
Hayır, inkâr edenler (kâfirler) yalanlıyorlar.

84/İNŞİKAK-23: Vallâhu a’lemu bimâ yûûn(yûûne).
Ve Allah, onların (kalplerinde) sakladıkları şeyleri (inkârları, düşmanlıkları) en iyi bilir.

84/İNŞİKAK-24: Fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
Artık onları elîm azapla müjdele.

84/İNŞİKAK-25: İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti lehum ecrun gayru memnûn(memnûnin).
Ancak âmenû olanlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiye edici amel) yapanlar için, kesintisiz ecir (mükâfat) vardır.Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir