46/AHKÂF-8

Kur'ân-ı Kerim » AHKÂF SURESİ

AHKÂF-8 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(46) AHKÂF Suresi

Âyet - 8       Cüz - 1

5 6 7 8 9 10 11
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
AHKÂF-8 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Em yekûlûnefterâh(yekûlûnefterâhu), kul iniftereytuhu fe lâ temlikûne lî minallahi şey’â(şey’en), huve a’lemu bi mâ tufîdûne fîh(fîhi), kefâ bihî şehîden beynî ve beynekum ve huvel gafûrur rahîm(rahîmu).
AHKÂF-8 Ayeti Türkçe Meali: Yoksa “Onu uydurdu.” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu ben uyduruyorsam, o taktirde Allah’tan bana gelecek bir şeye siz mani olamazsınız. O, O’nun (Kur’ân) hakkında daldığınız şeyleri (yaptığınız iftiraları) en iyi bilir. Benimle sizin aranızda O’na (Kur’ân-ı Kerim’e) şahit olarak O (Allah) yeter. Ve O; Gafur’dur, Rahîm’dir.


1.em: mi, yoksa, veya
2.yekûlûne: derler, diyorlar
3.ifterâ-hu: onu uydurdu
4.kul: de
5.in iftereytu-hu: eğer onu uydursaydım
6.fe: o zaman, o taktirde
7.lâ temlikûne: siz tutamazsınız, mani olamazsınız
8.: bana
9.min allahi: Allah'tan
10.şey'en: bir şey
11.huve: o
12.a'lemu: daha iyi bilir, en iyi bilir
13.bi mâ: şeyi, şeyleri
14.tufîdûne: taşkınlık yapıyorsunuz, lâfa dalıyorsunuz
15.fî-hi: onun hakkında
16.kefâ: kâfi, yeter
17.bi-hi: ona
18.şehîden: şahit olarak
19.beynî ve beyne-kum: benimle sizin aranızda
20.ve huve: ve o
21.el gafûr: gafurdur
22.er rahîmu: rahîmdir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir