13/RA'D-17

Kur'ân-ı Kerim » RA'D SURESİ

RA'D-17 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(13) RA'D Suresi

Âyet - 17       Cüz - 1

14 15 16 17 18 19 20
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ
RA'D-17 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Enzele mines semâi mâen fe sâlet evdiyetun bi kaderihâ fahtemeles seylu zebeden râbiyâ(râbiyen), ve mimmâ yûkıdûne aleyhi fîn nâribtigâe hılyetin ev metâın zebedun misluhu, kezâlike yadribullâhul hakka vel bâtıl(bâtıle), fe emmâz zebedu fe yezhebu cufâen, ve emmâ mâ yenfaun nâse fe yemkusu fîl ard(ardı), kezâlike yadrıbullâhul emsâl(emsâle).
RA'D-17 Ayeti Türkçe Meali: Semadan su indirdi. Böylece vadiler takdir edildiği kadar sel oldu aktı. Ve sel, üste çıkan köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya meta (eşya) yapmak isteyerek ateşte yakılan (eriyen) şeylerden (madenlerden) de, üzerlerinde onun gibi köpük oluşur. Allah, işte böylece hak ve bâtıla misal verir. Sonra köpük çözülüp, dağılarak gider. Fakat insanlara faydası olan şeyler, böylece yeryüzünde kalır. Allah, işte böyle misaller verir.


1.enzele: indirdi
2.min es semâi: gökten
3.mâen: su
4.fe sâlet: böylece aktı
5.evdiyetun: vadiler
6.bi kaderi-hâ: miktarınca, ona takdir edilen miktar kadar
7.fahtemele (fe ihtemele): böylece yüklendi, götürdü, taşıdı
8.es seylu: sel
9.zebeden: köpük
10.râbiyen: üste çıkan, kabaran
11.ve mim-mâ: ve şeyden, şeylerden
12.yûkıdûne: ateşe tutulurlar, yakılırlar
13.aleyhi: ona, üzerinde
14.fî en nâri: ateş içinde, ateşte
15.ibtigâe: istedi
16.hılyetin: süs eşyası
17.ev: veya
18.metâın: meta, eşya
19.zebedun: köpük
20.mislu-hu: onun misali, onun gibi
21.kezâlike: işte böyle, böylece
22.yadribu allâhu: Allah örnek verir
23.el hakka: hak
24.ve el bâtıle: ve bâtıl
25.fe emmâ: ama, fakat
26.ez zebedu: köpük
27.fe yezhebu: fakat, sonra gider
28.cufâen: çözülüp dağılarak
29.ve emmâ: ve ama, fakat
30.: şey, şeyler
31.yenfau en nâse: insanlara yarar sağlar, faydası olur
32.fe yemkusu: böylece durur, kalır
33.fî el ardı: arzda, yeryüzünde
34.kezâlike: işte böyle, böylece
35.yadrıbu allâhu: Allah örnek verir
36.el emsâle: örnekler, misaller
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir