43/ZUHRÛF-54

Kur'ân-ı Kerim » ZUHRÛF SURESİ

ZUHRÛF-54 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(43) ZUHRÛF Suresi

Âyet - 54       Cüz - 1

51 52 53 54 55 56 57
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
ZUHRÛF-54 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Festehaffe kavmehu fe atâûh(atâûhu), innehum kânû kavmen fâsikîn(fâsikîne).
ZUHRÛF-54 Ayeti Türkçe Meali: Böylece (firavun) kavmini hafife aldı (küçümsedi). Bunun üzerine (kavmi) ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular.


1.fe: böylece
2.istehaffe: hafife aldı, küçümsedi
3.kavme-hu: onun kavmi
4.fe: o zaman, bunun üzerine
5.atâû-hu: ona itaat ettiler
6.inne-hum: muhakkak ki onlar
7.kânû: oldular
8.kavmen: bir kavim
9.fâsikîne: fasık olanlar
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir