24/NÛR-22

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-22 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 22       Cüz - 1

19 20 21 22 23 24 25
وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
NÛR-22 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve lâ ye’teli ulul fadlı minkum ves seati en yu’tû ulil kurbâ vel mesâkîne vel muhâcirîne fî sebîlillâh(sebîlillâhi), vel ya’fû vel yasfehû, e lâ tuhıbbûne en yagfirallâhu lekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).
NÛR-22 Ayeti Türkçe Meali: Ve sizden (içinizden) fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı (vermemeye) yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoşgörsünler. Allah’ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah, Gafur’dur (mağfiret edendir) Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).


1.ve lâ ye'teli: ve kusur etmesin, yemin etmesin
2.ulu el fadlı: fazilet sahipleri
3.min-kum: sizden, içinizden
4.ve es seati: ve varlıklı
5.en yu'tû: vermeleri
6.uli el kurbâ: yakınlık sahipleri, akrabalar, yakınlar
7.ve el mesâkîne: ve miskinler, yoksullar
8.ve el muhâcirîne: ve muhacirler, hicret edenler
9.fî sebîlillâhi (sebîli allâhi): Allah'ın yolunda
10.vel ya'fû (ve li ya'fû): ve affetsinler
11.vel yasfehû (ve li yasfehû): ve vazgeçsinler, hoş görsünler
12.e lâ tuhıbbûne: sevmez misiniz
13.en yagfirallâhu (yagfire allâhu): Allah'ın mağfiret etmesini
14.lekum: sizin için, size, sizi
15.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
16.gafûrun: mağfiret edendir
17.rahîmun: rahîmdir, rahmet nuru gönderendir, Rahîm esmasıyla tecelli edendir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir