24/NÛR-35

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-35 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 35       Cüz - 1

32 33 34 35 36 37 38
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
NÛR-35 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Allâhu nûrus semâvâti vel ard(ardı), meselu nûrihî ke mişkâtin fîhâ mısbâh(mısbâhun), el mısbâhu fî zucâceh(zucâcetin), ez zucâcetu ke ennehâ kevkebun durrîyyun, yûkadu min şeceratin mubâraketin zeytûnetin lâ şarkîyetin ve lâ garbiyyetin, yekâdu zeytuhâ yudîu ve lev lem temseshu nâr(nârun), nûrun alâ nûr(nûrin), yehdîllâhu li nûrihî men yeşâu, ve yadribullâhul emsâle lin nâs(nâsi), vallâhu bi kulli şey’in alîm(alîmun).
NÛR-35 Ayeti Türkçe Meali: Allah, göklerin ve yerin nuru’dur. O’nun nuru, içinde misbah (lâmba) bulunan kandil (ışık saçan bir kaynak) gibidir. Misbah, sırça (cam) içindedir. Sırça (cam), inci gibi (parlayan) yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder (ulaştırır). Ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah, herşeyi en iyi bilendir.


1.allâhu: Allah
2.nûru: nur
3.es semâvâti: semalar
4.ve el ardı: ve arz, yeryüzü
5.meselu: misal, örnek
6.nûri-hi: onun nuru
7.ke: gibi
8.mişkâtin: kandil
9.fî-hâ: onun içinde vardır
10.mısbâhun: misbah, lâmba
11.el mısbâhu: (o) misbah, (o) lâmba
12.: içinde
13.zucâcetin: sırça (cam)
14.ez zucâcetu: (o) sırça, (o cam)
15.ke ennehâ: o gibidir
16.kevkebun: yıldız
17.durrîyyun: inci gibi parlayan
18.yûkadu: yakılır
19.min şeceratin: ağaçtan
20.mubâraketin: mübarek
21.zeytûnetin: yağ (zeytin ağacı)
22.lâ şarkîyetin: doğuda olmayan (bulunmayan)
23.ve lâ garbiyyetin: ve batıda olmayan (bulunmayan)
24.yekâdu: neredeyse, hemen hemen, kendi kendine
25.zeytu-hâ: onun yağı
26.yudîu: ışık verir
27.ve lev: ve eğer
28.lem temses-hu: ona değmez
29.nârun: ateş
30.nûrun alâ nûrin: nur üzerine nur
31.yehdîllâhu (yehdî allâhi): Allah hidayet eder
32.li nûri-hi: onun nuruna, kendi nuruna
33.men yeşâu: dilediği kimse
34.ve yadribullâhul emsâle: ve Allah örnekler, misaller verir
35.lin nâsi (li en nâsi): insanlar için, isanlara
36.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
37.bi kulli şey'in: herşeyi
38.alîmun: en iyi bilendir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir