24/NÛR-33

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-33 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 33       Cüz - 1

30 31 32 33 34 35 36
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
NÛR-33 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Velyesta’fifillezîne lâ yecidûne nikâhan hattâ yugniyehumullâhu min fadlih(fadlihi), vellezîne yebtegûnel kitâbe mimmâ meleket eymânukum fe kâtibûhum in alimtum fîhim hayren, ve âtûhum min mâlillâhillezî âtâkum, ve lâ tukrihû feteyâtikum alel bigâi in eradne tehassunen li tebtegû aradal hayâtid dunyâ ve men yukrıhhunne fe innellâhe min ba’di ikrâhihinne gafûrun rahîm(rahîmun).
NÛR-33 Ayeti Türkçe Meali: Ve nikâha (imkân) bulamayanlar, Allah onları fazlından gani (zengin) kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar! Ellerinizin altında malik olduklarınızdan (kölelerinizden, cariyelerinizden) yazılı antlaşma (mukatebe yapmak: para kazanıp, bedelini ödeyerek azad olmak) isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma (mukatebe) yapınız. Ve Allah’ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak (iffetli kalmak) isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa (zinaya) zorlamayınız. Kim onları fuhşa (zinaya) zorlarsa, o taktirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra Gafur’dur (mağfiret edendir) Rahîm’dir (rahmet esmasıyla tecelli edendir).


1.velyesta'fif: ve iffetli olsunlar, iffetlerini korusunlar
2.ellezîne lâ yecidûne: bulamayanlar
3.nikâhan: nikâh
4.hattâ: hatta, ..... oluncaya kadar
5.yugniyehumullâhu: Allah onları gani (zengin) kılar
6.min fadli-hi: onun fazlından
7.ve ellezîne: ve o kimseler ki, onlar
8.yebtegûne: talep ederler, isterler
9.el kitâbe: yazılı antlaşma, mukatebe
10.mimmâ (min mâ): şeyden
11.meleket eymânu-kum: ellerinizin altında sahip olduğunuz
12.fe: böylece, o zaman, o taktirde
13.kâtibû-hum: onlarla mukatebe yapın
14.in alimtum: eğer bilirseniz
15.fî-him: onlarda
16.hayren: bir hayır
17.ve âtû-hum: ve onlara verin
18.min mâli: maldan
19.allahi ellezî: Allah ki o
20.âtâ-kum: size verdi
21.ve lâ tukrihû: ve zorlamayın
22.feteyâti-kum: genç cariyeleriniz
23.alel bigâi (alâ el bigâi): fuhşa, zinaya
24.in eradne: eğer istedilerse (isterlerse)
25.tehassunen: namusunu korumak, iffetli kalmak
26.li tebtegû: talep etmek, elde etmek için
27.arada: dünya malı
28.el hayâti ed dunyâ: dünya hayatı
29.ve men yukrıhhunne: ve kim onları zorlarsa
30.fe: böylece, o taktirde
31.innellâhe (inne allâhe): muhakkak ki Allah
32.min ba'di: sonradan, bundan sonra
33.ikrâhihinne: onların zorlanmaları
34.gafûrun: gafûrdur, mağfiret edendir
35.rahîmun: rahîmdir, rahmet nuru gönderendir,
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir