24/NÛR-55

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-55 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 55       Cüz - 1

52 53 54 55 56 57 58
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
NÛR-55 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Vaadallâhullezîne âmenû minkum ve amilûs sâlihâti leyestahlifennehum fil ardı kemestahlefellezîne min kablihim, ve leyumekkinenne lehum dînehumullezîrtedâ lehum ve le yubeddilennehum min ba’di havfihim emnâ(emnen), ya’budûnenî lâ yuşrikûne bî şey’â(şey’en), ve men kefere ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).
NÛR-55 Ayeti Türkçe Meali: Allah, sizden âmenû olanlara ve salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dînlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra (korkularını) mutlaka güvenliğe çevireceğini vaadetti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle (Bana) şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkâr ederse, işte onlar, onlar fasıklardır.


1.vaadallâhu (vaade allâhu): Allah vaadetti
2.ellezîne amenû: Allah'a ulaşmayı dileyenler, âmenû olanlar
3.min-kum: sizden
4.ve amilû es sâlihâti: ve salih amel (nefs tezkiyesi) işlediler
5.le yestahlifenne-hum: onları mutlaka halife tayin edecek
6.fî el ardı: yeryüzünde
7.kemestahlefellezîne (kemâ istahlefe ellezîne): halife tayin ettiğimiz kimseler gibi
8.min kabli-him: onlardan önce
9.ve le yumekkinenne: ve mutlaka sağlamlaştıracak
10.lehum: onlara, onlar için
11.dîne-hum: onların dîni
12.ellezî irtedâ: ki onu seçti, razı oldu, hoşnut oldu
13.lehum: onlar için, onlara
14.ve le yubeddilenne-hum: ve onlara mutlaka çevirecek
15.min ba'di: sonra
16.havfi-him: (onların) korkuları
17.emnen: emniyet, güven
18.ya'budûne-nî: bana kul olurlar
19.lâ yuşrikûne: şirk koşmazlar
20.bî şey'en: bir şeyi
21.ve men: ve kim
22.kefere: örttü, inkâr etti
23.ba'de: sonra
24.zâlike: bu
25.fe ulâike: işte onlar
26.hum: onlar
27.el fâsikûne: fasıklar
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir