24/NÛR-32

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-32 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 32       Cüz - 1

29 30 31 32 33 34 35
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
NÛR-32 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve enkihûl eyâmâ minkum ves sâlihîne min ibâdikum ve imâikum, in yekûnû fukarâe yugnihimullâhu min fadlih(fadlihî), vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
NÛR-32 Ayeti Türkçe Meali: Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikâhlayınız (evlendiriniz). Eğer onlar fakir iseler Allah onları fazlından gani (zengin) kılar. Ve Allah, Vâsi’dir (ihsanı, ni’meti çok olandır), Alîm’dir (en iyi bilendir).


1.ve enkihû: ve nikâhlayın, evlendirin
2.el eyâmâ: eşi (karısı) olmayan erkekler,
3.min-kum: sizden
4.ve es sâlihîne: ve salihler
5.min ibâdi-kum: sizin kölelerinizden
6.ve imâi-kum: ve eşi olmayan kadınlarınız
7.in: eğer, ise
8.yekûnû: olurlar
9.fukarâe: fakirler
10.yugnihimullâhu (yugni-him allâhu): Allah onları zengin kılar
11.min fadli-hî: onun fazlından
12.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
13.vâsiun: vasidir, ihsanı, ni'meti çok olandır
14.alîmun: en iyi bilendir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir