24/NÛR-63

Kur'ân-ı Kerim » NÛR SURESİ

NÛR-63 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(24) NÛR Suresi

Âyet - 63       Cüz - 1

60 61 62 63 64
لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
NÛR-63 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Lâ tec’alû duâer resûli beynekum ke duâi ba’dıkum ba’da(ba’den), kad ya’lemullâhullezîne yetesellelûne minkum livâzâ(livâzen), fel yahzerillezîne yuhâlifûne an emrihî en tusîbehum fitnetun ev yusîbehum azâbun elîm(elîmun).
NÛR-63 Ayeti Türkçe Meali: Resûlün çağırmasını, aranızda, birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın! Sizden, (birbirini) siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra O’nun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elîm azap isabet etmesinden hazer etsinler (sakınsınlar).


1.lâ tec'alû: kılmayın, yapmayın
2.duâe er resûli: resûlün çağırması
3.beyne-kum: (sizin) aranızda
4.ke: gibi, aynı, eşit
5.duâi: çağırma
6.ba'dı-kum ba'den: birbirinizi
7.kad ya'lemu: biliyordu
8.allâhu: Allah
9.ellezîne: onlar
10.yetesellelûne: gizlice çıkarlar
11.min-kum: sizden
12.livâzen: bir şeyi siper ederek (görünmemeye çalışarak)
13.fel yahzeri (fe li yahzeri): o zaman sakınsınlar, çekinsinler
14.ellezîne yuhâlifûne: hilâfet edenler, karşı gelenler
15.an emri-hi: onun emrinden
16.en tusîbe-hum: onlara isabet etmesi
17.fitnetun: bir fitne
18.ev: veya
19.yusîbe-hum: onlara isabet eder
20.azâbun: bir azap
21.elîmun: acı, elîm
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir