18/KEHF-21

Kur'ân-ı Kerim » KEHF SURESİ

KEHF-21 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(18) KEHF Suresi

Âyet - 21       Cüz - 1

18 19 20 21 22 23 24
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا
KEHF-21 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve kezâlike a'sernâ aleyhim li ya'lemû enne va'dallâhi hakkun ve ennes sâate lâ reybe fîhâ, iz yetenâzeûne beynehum emrehum fe kâlûbnû aleyhim bunyânâ(bunyânen), rabbuhum a'lemu bihim, kâlellezîne galebû alâ emrihim le nettehızenne aleyhim mescidâ(mesciden).
KEHF-21 Ayeti Türkçe Meali: Ve böylece “Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve o saat (kıyâmet) hakkında şüphe olmadığını” bilsinler diye onları (şehir halkına) bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında niza ediyorlar (çekişiyorlar)dı. “Onların üzerine binalar inşa edin.” dediler. Onların Rabbi, onları en iyi bilir. Onların işlerinde gâlip olanlar (sözü geçenler): “Onların üzerine mutlaka mescid yapacağız.” dedi.


1.ve kezâlike: ve böylece, işte böyle
2.a'sernâ: bildirdik
3.aleyhim: onlara, onları
4.li ya'lemû: bilmeleri için, bilsinler diye
5.enne: muhakkak, olduğunu
6.va'dallâhi (va'de allâhi): Allah'ın vaadi
7.hakkun: bir hak'tır
8.ve enne es sâate: ve muhakkak o saat, o vakit
9.lâ reybe: şüphe yok
10.fî-hâ: onda, onun hakkında
11.iz: olduğu zaman
12.yetenâzeûne: çekişiyorlar, niza ediyorlar
13.beyne-hum: onlar aralarında
14.emre-hum: onların işleri, durumu
15.fe kâlûbnû (fe kâlû ubnû): öyleyse "inşa edin" dediler
16.aleyhim: onların üzerine
17.bunyânen: binalar
18.rabbu-hum: onların Rabbi
19.a'lemu: en iyi bilir
20.bi-him: onları
21.kâlellezîne (kâle ellezîne): dediler o kimseler
22.galebû: gâlip oldular, üstün oldular (sözü geçenler)
23.alâ emri-him: onların işleri üzerine, onların işlerine
24.le nettehızenne: mutlaka edinelim, yapalım
25.aleyhim: onların üzerine
26.mesciden: bir mescid
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir