18/KEHF-22

Kur'ân-ı Kerim » KEHF SURESİ

KEHF-22 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(18) KEHF Suresi

Âyet - 22       Cüz - 1

19 20 21 22 23 24 25
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاء ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا
KEHF-22 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Se yekûlûne selâsetun râbiuhum kelbuhum, ve yekûlûne hamsetun sâdisuhum kelbuhum recmen bil gayb(gaybi), ve yekûlûne seb'atun ve sâminuhum kelbuhum, kul rabbî a'lemu bi ıddetihim mâ ya'lemuhum illâ kalîl(kalîlun), fe lâ tumâri fîhim illâ mirâen zâhirâ(zâhiren), ve lâ testefti fîhim minhum ehâdâ(ehâden).
KEHF-22 Ayeti Türkçe Meali: Ve gaybı taşlayarak (bilmeden tahminde bulunarak) diyecekler ki: “(Onların sayısı) üçtür, dördüncü onların köpeğidir.” “Beştir, altıncı onların köpeğidir.” diyecekler. Ve “Yedidir, sekizinci onların köpeğidir.” diyecekler. De ki: “Onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç, onlar bilmezler.” Onlar hakkında, zahir olandan (bilinenden) başka tartışma (mücâdele etme)! Onlar hakkında, onlardan birisine soru sorma (açıklama isteme)!


1.se yekûlûne: diyecekler
2.selâsetun: üç
3.râbiu-hum: onların dördüncüsü
4.kelbu-hum: onların köpeği
5.ve yekûlûne: ve diyecekler
6.hamsetun: beş
7.sâdisu-hum: onların altıncısı
8.kelbu-hum: onların köpeği
9.recmen: taşlayarak
10.bi el gaybi: gaybı, bilinmeyeni
11.ve yekûlûne: ve diyecekler
12.seb'atun: yedi
13.ve sâminu-hum: ve onların sekizincisi
14.kelbu-hum: onların köpeği
15.kul: de
16.rabbî: Rabbim
17.a'lemu: en iyi bilir
18.bi ıddeti-him: onların sayısını
19.mâ ya'lemu-hum: onları bilmezler
20.illâ: sadece, den başka, ancak
21.kalîlun: pek az
22.fe lâ tumâri: artık tartışma
23.fî-him: onlar hakkında
24.illâ: ancak
25.mirâen: bir tartışma, bir mücâdele
26.zâhiren: açık, görünen, bilinen
27.ve lâ testefti
(fetva)
: ve soru sorma (açıklama isteme)
: (açıklama, hüküm verme, fetva verme)
28.fî-him: onlar hakkında
29.min-hum: onlardan
30.ehâden: birine
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir