18/KEHF-49

Kur'ân-ı Kerim » KEHF SURESİ

KEHF-49 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(18) KEHF Suresi

Âyet - 49       Cüz - 1

46 47 48 49 50 51 52
وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
KEHF-49 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve vudıal kitâbu fe terel mucrimîne muşfikîne mimmâ fîhi ve yekûlûne yâ veyletenâ mâli hâzel kitâbi lâ yugâdiru sagîreten ve lâ kebîreten illâ ahsâhâ, ve vecedû mâ amilû hâdırâ(hâdıren), ve lâ yazlimu rabbuke ehadâ(ehaden).
KEHF-49 Ayeti Türkçe Meali: Ve kitap (hayat filmi ortaya) kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun (kitabın) içindekilerden korkarlar ve “Bize yazıklar olsun. Bu kitap, nasıl ki (nasıl bir kitap ki), küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor.” derler. Ve yaptıkları şeyleri (hayat filmlerinde) hazır buldular. Ve senin Rabbin, (hiç) kimseye zulmetmez.


1.ve vudıa: ve kondu
2.el kitâbu: kitap
3.fe tere: o zaman görürsün
4.el mucrimîne: mücrimler
5.muşfikîne: korkanlar
6.mimmâ (min mâ): şeylerden
7.fî-hi: içinde
8.ve yekûlûne: ve derler
9.yâ veylete-nâ: yazıklar olsun bize
10.mâli: nasıl
11.hâzâ el kitâbi: bu kitap
12.lâ yugâdiru: ihmal etmez, bırakmaz, bırakmıyor
13.sagîreten: küçük
14.ve lâ: ve olmadı, olmaz
15.kebîreten: büyük
16.illâ: den başka
17.ahsâ-hâ: onu sayıyor, hesap ediyor
18.ve vecedû: ve buldular
19.mâ amilû: yaptıkları, amel ettikleri şeyler
20.hâdıren: hazır olarak
21.ve lâ yazlimu: ve zulmetmez
22.rabbu-ke: senin Rabbin
23.ehaden: bir kimse
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir