18/KEHF-82

Kur'ân-ı Kerim » KEHF SURESİ

KEHF-82 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(18) KEHF Suresi

Âyet - 82       Cüz - 1

79 80 81 82 83 84 85
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا
KEHF-82 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve emmel cidâru fe kâne li gulâmeyni yetîmeyni fîl medîneti ve kâne tahtehu kenzun lehumâ ve kâne ebûhumâ sâlihâ(sâlihan), fe erâde rabbuke en yeblugâ eşuddehumâ ve yestahricâ kenzehumâ rahmeten min rabbik(rabbike) ve mâ fealtuhu an emrî, zâlike te’vîlu mâ lem testı’ aleyhi sabrâ(sabren).
KEHF-82 Ayeti Türkçe Meali: Ve duvar ise şehirde iki yetim (erkek) çocuğa aitti. Onun altında, onlara ait bir define vardı. Ve onların babası salih (bir kimse) idi. Bu sebeple Rabbin, o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak, defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben, onu kendi emrim ile (kendi isteğimle) yapmadım (Allah’ın emriyle yaptım). İşte bu, sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin (olayların) yorumudur.


1.ve emmâ el cidâru: ve duvar meselesine gelince, duvar ise
2.fe kâne: böylece idi
3.li gulâmeyni: iki (erkek) çocuğa ait, iki (erkek) çocuğun
4.yetîmeyni: iki yetim
5.fî el medîneti: şehirde
6.ve kâne: ve idi, vardı
7.tahte-hu: onun altında
8.kenzun: hazine, define
9.lehumâ: ikisinin, ikisine ait
10.ve kâne: ve idi
11.ebû-humâ: ikisinin babası
12.sâlihan: salih (kimse)
13.fe erâde: bu sebeple diledi, istedi
14.rabbu-ke: senin Rabbin
15.en yeblugâ: ikisinin erişmesini, ulaşmasını
16.eşudde-humâ: onların en kuvvetli çağı, gençlik çağı
17.ve yestahricâ: ve ikisinin çıkarması
18.kenze-humâ: ikisinin definesi
19.rahmeten: bir rahmet olarak
20.min rabbi-ke: senin Rabbinden
21.ve mâ fealtu-hu: ve onu ben yapmadım
22.an emrî: kendi emrimden, kendi isteğimle
23.zâlike: işte bu
24.te'vîlu: te'vîl, yorum, izah
25.: şey
26.lem testı': sen güç yetiremedin
27.aleyhi: ona
28.sabren: sabırlı olma
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir