18/KEHF-63

Kur'ân-ı Kerim » KEHF SURESİ

KEHF-63 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(18) KEHF Suresi

Âyet - 63       Cüz - 1

60 61 62 63 64 65 66
قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا
KEHF-63 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Kâle eraeyte iz eveynâ ilas sahrati fe innî nesîtul hût(hûte), ve mâ ensânîhu illeş şeytânu en ezkureh(ezkurehu), vettehaze sebîlehu fîl bahri acebâ(aceben).
KEHF-63 Ayeti Türkçe Meali: (Genç şöyle) dedi: “Gördün mü kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı, bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o (balık), acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu.”


1.kâle: dedi
2.e raeyte: gördün mü
3.iz eveynâ: sığındığımız zaman, orada bulunduğumuz zaman
4.ilas sahrati (ilâ es sahrati): kayaya
5.fe in-nî: o zaman gerçekten ben
6.nesîtu: unuttum
7.el hûte: balığı
8.ve mâ ensâ-nî-hu: ve onu bana unutturmadı
9.illeş şeytânu (illâ eş şeytânu): şeytandan başkası
10.en ezkure-hu: onu hatırlamayı
11.vettehaze (ve ittehaze): ve edindi (tuttu)
12.sebîle-hu: kendi yolunu
13.fî el bahri: denizde (denizin içinde)
14.aceben: acayip, şaşılacak şekilde
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir