8/ENFÂL-57

Kur'ân-ı Kerim » ENFÂL SURESİ

ENFÂL-57 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(8) ENFÂL Suresi

Âyet - 57       Cüz - 1

54 55 56 57 58 59 60
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
ENFÂL-57 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Fe immâ teskafennehum fîl harbi fe şerrid bihim men halfehum leallehum yezzekkerûn(yezzekkerûne).
ENFÂL-57 Ayeti Türkçe Meali: Fakat onları, harpte yakaladığın zaman onları öyle yıldır (korkut ki); onların arkasındakiler, böylece tezekkür etsinler.


1.fe immâ: amma, fakat ... olduğu zaman
2.teskafenne-hum: onları yakalarsın
3.fî el harbi: savaşta, harpte
4.fe şerrid: o zaman, öyle yıldır ki, korkut
5.bi-him: onları
6.men: kimse(ler)
7.halfe-hum: onların arkalarında
8.lealle-hum: böylece onlar
9.yezzekkerûne: tezekkür ederler (etsinler)
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir