9/TEVBE-60

Kur'ân-ı Kerim » TEVBE SURESİ

TEVBE-60 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(9) TEVBE Suresi

Âyet - 60       Cüz - 1

57 58 59 60 61 62 63
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
TEVBE-60 Ayetinin Türkçe Okunuşu: İnnemâs sadakâtu lil fukarâi vel mesakîni vel âmilîne aleyhâ vel muellefeti kulûbuhum ve fîr rikâbi vel gârimîne ve fî sebîlillâhi vebnis sebîl(vebnis sebîli), farîdaten minallâh(minallâhi), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).
TEVBE-60 Ayeti Türkçe Meali: Muhakkak ki; sadaka, Allah’tan bir farz olarak fakirler ve miskinler (yoksullar) ve memurlar (zekât toplayıcılar) içindir. Ve kalpleri (İslâm’a) ısındırılacak olanlara ve kölelere (harcamaya) ve borçlulara ve Allah yolunda (olanlara) ve yolculara aittir. Ve Allah, bilendir, hüküm sahibidir.


1.innemâ es sadakâtu: muhakkak ki sadakalar
2.li el fukarâi: fakirler için
3.ve el mesâkîni: ve miskinler, yoksullar
4.ve el âmilîne: ve amel edenler, memur olanlar
5.aleyhâ: onların üzerine, onlarla ilgili
6.ve el muellefeti: ve (İslâm'a) ısındırılan, meylettirilen
7.kulûbu-hum: onların kalpleri
8.ve fî er rikâbi: ve köleler konusunda
9.ve el gârimîne: ve borçlular
10.ve fî sebîli allâhi: ve Allah'ın yolunda
11.vebni es sebîli: ve yolcu(lar)
12.farîdaten: bir farz olarak
13.min allâhi: Allah'tan
14.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
15.alîmun: en iyi bilen
16.hakîmun: hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir