28/KASAS-12

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-12 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 12       Cüz - 1

9 10 11 12 13 14 15
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
KASAS-12 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve harremnâ aleyhil merâdıa min kablu fe kâlet hel edullukum alâ ehli beytin yekfulûnehu lekum ve hum lehu nâsıhûn(nâsıhûne).
KASAS-12 Ayeti Türkçe Meali: Ve daha önce ona (başka) süt annelerini haram kıldık (süt emmemesini sağladık). (Onun ablası, firavunun ailesine): "Ona kefil olacak (bakımını üstlenecek) bir aileye sizi ulaştırmak için delâlet (yardım) edeyim mi? Ve onlar, onu (bebeği) iyi yetiştirir." dedi.


1.ve harremnâ: ve haram ettik, yasakladık
2.aleyhi: ona
3.el merâdıa: süt anneler
4.min kablu: önceden, daha önce
5.fe: o zaman, artık, böylece
6.kâlet: dedi
7.hel: mı
8.edullu-kum: size delâlet edeyim, yardım edeyim
9.alâ ehli beytin: bir aileye
10.yekfulûne-hu: ona kefil olacak, onun bakımını üstlenecek
11.lekum: sizin için, size
12.ve hum: ve onlar
13.lehu: onu, ona
14.nâsıhûne: (öğüt verir) iyi yetiştirir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir