28/KASAS-31

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-31 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 31       Cüz - 1

28 29 30 31 32 33 34
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ
KASAS-31 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve en elkı asâk(asâke), fe lemmâ reâhâ tehtezzu keennehâ cânnun vellâ mudbiren ve lem yuakkıb, yâ mûsâ akbil ve lâ tehaf, inneke minel âminîn(âminîne).
KASAS-31 Ayeti Türkçe Meali: "Ve asanı at!" Bunun üzerine (asasını atınca), onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, (geri) dön! Ve korkma, muhakkak ki sen emniyette olanlardansın!"


1.ve en elkı: ve at, bırak
2.asâ-ke: asanı
3.fe: o zaman, böylece, bunun üzerine
4.lemmâ: olduğu zaman
5.reâ-hâ: onu gördü
6.tehtezzu: hareket etti
7.keenne-hâ: gibi
8.cânnun: cinler
9.vellâ: döndü, dönüp kaçtı
10.mudbiren: arkasını dönerek
11.ve lem yuakkıb: ve (geri) dönmedi, arkasına bakmadı
12.yâ mûsâ: ey Musa
13.akbil: (geri) dön
14.ve lâ tehaf: ve korkma
15.inne-ke: muhakkak sen
16.min el âminîne: emniyette olanlardan
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir