28/KASAS-25

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-25 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 25       Cüz - 1

22 23 24 25 26 27 28
فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
KASAS-25 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Fe câethu ıhdâhumâ temşî alestihyâin, kâlet inne ebî yed’ûke li yecziyeke ecra mâ sekayte lenâ, fe lemmâ câehu ve kassa aleyhil kasasa kâle lâ tehaf, necevte minel kavmiz zâlimîn(zâlimîne).
KASAS-25 Ayeti Türkçe Meali: İkisinden biri, haya ederek (utanarak) ona geldi: "Muhakkak ki babam, bizim (sürümüzü) sulamandan dolayı bir ecirle mükâfatlandırmak için seni davet ediyor." dedi. Ve (Musa A.S), ona geldiği zaman hikâyesini anlattı. (İhtiyar adam): "Korkma! (Artık) sen, zalimler kavminden kurtuldun." dedi.


1.fe câet-hu: ona geldiği zaman
2.ıhdâ-humâ: (kızların) ikisinden biri
3.temşî: yürüyor
4.alestihyâin (alâ istihyâin): haya ederek, utanarak
5.kâlet: dedi
6.inne: muhakkak
7.ebî: benim babam
8.yed'û-ke: seni çağırıyor
9.li: için
10.yecziye-ke: seni mükâfatlandıracak
11.ecr: bir ecir, ücret
12.: şey
13.sekayte: sen suladın
14.lenâ: bize, bizi, bizimiçin
15.fe lemmâ: olduğu zaman
16.câe-hu: o geldi
17.ve kassa: ve anlattı
18.aleyhi: ona
19.el kasasa: hikâye
20.kâle: dedi
21.lâ tehaf: korkma
22.necevte: sen kurtuldun
23.min el kavmi: kavimden
24.ez zâlimîne: zalimler
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir