28/KASAS-76

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-76 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 76       Cüz - 1

73 74 75 76 77 78 79
إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ
KASAS-76 Ayetinin Türkçe Okunuşu: İnne kârûne kâne min kavmi mûsâ, fe begâ aleyhim, ve âteynâhu minel kunûzi mâ inne mefâtihahu le tenûu bil usbeti ulil kuvveh(kuvveti), iz kâle lehu kavmuhu lâ tefrah innallâhe lâ yuhıbbul ferihîn(ferihîne).
KASAS-76 Ayeti Türkçe Meali: Karun, Musa (A.S)’ın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona "Sevinme (gururlanma), muhakkak ki Allah şımaranları (gururlananları) sevmez." demişti.


1.inne: muhakkak
2.kârûne: Karun
3.kâne: oldu, idi
4.min kavmi: kavimden
5.mûsâ: Musa
6.fe begâ: böylece, sonra azdı
7.aleyhim: onlara karşı
8.ve âteynâ-hu: ve biz ona verdik
9.min el kunûzi: hazinelerden
10.: şeyler
11.inne: muhakkak ki, gerçekten
12.mefâtiha-hu: onun anahtarları
13.le tenûu bi: mutlaka ağır gelir, zor taşır
14.el usbeti: bir topluluk
15.uli el kuvveti: kuvvet sahibi, kuvvetli
16.iz kâle: demişti
17.lehu: ona
18.kavmu-hu: onun kavmi
19.lâ tefrah: ferahlanma, sevinme, gururlanma
20.inne allâhe: muhakkak ki Allah
21.lâ yuhıbbu: sevmez
22.el ferihîne: sevinenler, şımaranlar, gururlananlar
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir