28/KASAS-82

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-82 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 82       Cüz - 1

79 80 81 82 83 84 85
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
KASAS-82 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve asbehallezîne temennev mekânehu bil emsi yekûlûne vey keennellâhe yebsutur rızka li men yeşâu min ıbâdihî ve yakdir(yakdiru), lev lâ en mennallâhu aleynâ le hasefe binâ, vey keennehu lâ yuflihul kâfirûn(kâfirûne).
KASAS-82 Ayeti Türkçe Meali: Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler, sabahlayınca "Vay! Öyleyse Allah, kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır (takdir eder). Eğer Allah bizi ni’metlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kâfirler, felâha ermez." dediler.


1.ve asbeha: ve sabahladı, oldu
2.ellezîne: onlar
3.temennev: temenni ettiler, dilediler
4.mekâne-hu: onun yeri
5.bi el emsi: dün
6.yekûlûne: derler
7.vey: vay, hayret
8.keennehu: onun gibi (bunun gibi), demek ki, öyle ki, öyleyse
9.allâhe: Allah
10.yebsutu: genişletir
11.er rizka: rızık
12.li: için, ...e
13.men: kim, kimse
14.yesâu: diler
15.min: dan
16.ibâdi-hi: (onun) kulları
17.ve yakdiru: ve takdir eder, daraltır
18.lev lâ: olmasaydı
19.en menne allâhu: Allah'ın ni'metlendirmesi
20.aleynâ: bize
21.le: elbette, mutlaka
22.hasefe: yere geçirdi
23.binâ: bizi
24.vey: vay, hayret
25.keennehu: onun gibi (bunun gibi), demek ki, öyle ki, öyleyse
26.lâ yuflihu: felâha ermez
27.el kâfirûne: kâfirler
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir