28/KASAS-23

Kur'ân-ı Kerim » KASAS SURESİ

KASAS-23 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(28) KASAS Suresi

Âyet - 23       Cüz - 1

20 21 22 23 24 25 26
وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
KASAS-23 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve lemmâ verede mâe medyene vecede aleyhi ummeten minen nâsi yeskûn(yeskûne), ve vecede min dûnihimumreeteyni tezûdân(tezûdâni), kâle mâ hatbukumâ, kâletâ lâ neskî hattâ yusdirar riâu ve ebûnâ şeyhun kebîr(kebîrun).
KASAS-23 Ayeti Türkçe Meali: Ve Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka, (hayvanlarını suya gitmekten) engelleyen iki kadın buldu. Onlara: "Sizin haliniz (derdiniz) nedir?" dedi. (O iki kadın): "Çobanlar (sürüleriyle) çekilmedikçe biz (hayvanlarımızı) sulayamayız. Ve bizim babamız çok ihtiyar." dediler.


1.ve lemmâ: ve olduğu zaman
2.verede: vardı, ulaştı
3.mâe: su
4.medyene: Medyen
5.vecede: buldu
6.aleyhi: onun üzerinde, onda (orada)
7.ummeten: bir ümmet
8.min en nâsi: insanlardan
9.yeskûne: suluyor, su alıyor
10.ve vecede: ve buldu
11.min dûni-him: onlardan başka
12.emreeteyni: iki kadın
13.tezûdâni: (ikisi) engelliyor
14.kâle: dedi
15.: nedir
16.hatbu-kumâ: sizin (ikinizin) durumu
17.kâletâ: ikisi söyledi, dedi
18.lâ neskî: biz sulamayız, sulayamayız
19.hattâ: oluncaya kadar
20.yusdira: döner, çekilir
21.er riâu: çoban
22.ve ebû-nâ: ve bizim babamız
23.şeyhun: ihtiyardır
24.kebîrun: büyük (çok)
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir