16/NAHL-106

Kur'ân-ı Kerim » NAHL SURESİ

NAHL-106 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(16) NAHL Suresi

Âyet - 106       Cüz - 1

103 104 105 106 107 108 109
مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
NAHL-106 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Men kefere billâhi min ba’di îmânihî illâ men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil îmâni ve lâkin men şereha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun minallâh(minallâhi), ve lehum azâbun azîm(azîmun).
NAHL-106 Ayeti Türkçe Meali: Kalbi îmânla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim îmânından (hidayete erdikten) sonra Allah’ı inkâr ederse ve kim küfre göğüs açarsa (irşad makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle, Allahû Tealâ, onun göğsünü küfre açar, şerheder), artık Allah’tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azîm azap vardır.


1.men kefere: kim inkâr ederse
2.billâhi (bi allâhi): Allah'ı
3.min ba'di: den sonra
4.îmâni-hî: kendi îmânı, onun îmânı
5.illâ: hariç
6.men ukrihe: kim zorlanırsa, mecbur edilirse
7.ve kalbu-hu: ve onun kalbi
8.mutmainnun: tatmin olmuş
9.bi el îmâni: îmân ile
10.ve lâkin: fakat, ama, ve de
11.men şereha: kim açarsa, şerhederse
12.bi el kufri: küfre
13.sadran: göğüs
14.fe aleyhim: o zaman onlara, onların üstüne
15.gadabun: bir gazap
16.minallâhi: Allah'tan
17.ve lehum: ve onların vardır, onlar için vardır
18.azâbun azîmun: büyük azap
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir