16/NAHL-112

Kur'ân-ı Kerim » NAHL SURESİ

NAHL-112 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(16) NAHL Suresi

Âyet - 112       Cüz - 1

109 110 111 112 113 114 115
وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ
NAHL-112 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve daraballâhu meselen karyeten kânet âmineten mutmainneten ye’tîhâ rızkuhâ ragaden min kulli mekânin fe keferet bi en’umillâhi fe ezâkahallâhu libâsel cûi vel havfi bimâ kânû yasnaûn(yasnaûne).
NAHL-112 Ayeti Türkçe Meali: Ve Allah, (korkudan) emin ve mutmain (huzurlu, tatmin olmuş) olan bir şehri (halkını) misal verdi. Onun rızkı, heryerden bol bol geliyordu. Fakat o (şehir halkı), Allah’ın ni’metlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah, onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı.


1.ve darabe allâhu: ve Allah misal verdi
2.meselen: bir misal, örnek
3.karyeten: bir şehir (halkı)
4.kânet: oldu
5.âmineten: güvenlik içinde, emin
6.mutmainneten: tatmin olmuş
7.ye'tî-hâ: ona gelir
8.rızku-hâ: onun rızkı
9.ragaden: bol bol, rahat
10.min kulli mekânin: her yerden
11.fe keferet: fakat inkâr ettiler
12.bi en'umi allâhi: Allah'ın ni'metleri (ni'metlendirmesi)
13.fe ezâka-hâ allâhu: bundan sonra Allah ona tattırdı
14.libâse el cûi: açlık elbisesi, açlığı
15.ve el havfi: ve korku
16.bi-mâ: dolayısıyla, sebebiyle
17.kânû: oldular
18.yasnaûne
(sanaa)
: yapıyorlar
: (yaptı, meydana getirdi)
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir