16/NAHL-60

Kur'ân-ı Kerim » NAHL SURESİ

NAHL-60 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(16) NAHL Suresi

Âyet - 60       Cüz - 1

57 58 59 60 61 62 63
لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
NAHL-60 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Lillezîne lâ yu’minûne bil âhıreti meselus sev’(sev’i), ve lillâhil meselul â’lâ, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).
NAHL-60 Ayeti Türkçe Meali: (Haberin) kötü telâkki edilmesi, ahirete (hayattayken Allah’a ulaşmaya) inanmayanlara aittir. Ve âlâ (yüce olma) durumu, Allah’a aittir. Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.


1.lillezîne (li ellezîne): onlara aittir
2.lâ yu'minûne: mü'min olmazlar, inanmazlar
3.bi el âhıreti: ahirete (hayattayken Allah'a ulaşma gününe)
4.meselu es sev'i: "kötü" meselesi, durumu, telâkki edilmesi
5.ve li allâhi: ve Allah'ındır, Allah'a aittir
6.el meselu el â'lâ: âlâ, yüce olma durumu
7.ve huve: ve o
8.el azîzu: azîzdir, yücedir
9.el hakîmu: hakîmdir, hüküm ve hikmet sahibidir
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir