16/NAHL-62

Kur'ân-ı Kerim » NAHL SURESİ

NAHL-62 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(16) NAHL Suresi

Âyet - 62       Cüz - 1

59 60 61 62 63 64 65
وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لاَ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الْنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ
NAHL-62 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Ve yec’alûne lillâhi mâ yekrehûne ve tesıfu elsinetuhumul kezibe enne lehumul husnâ, lâ cereme enne lehumun nâre ve ennehum mufretûn(mufretûne).
NAHL-62 Ayeti Türkçe Meali: Ve onlar, kerih gördükleri (beğenmedikleri) şeyleri (kızları) Allah’a isnat ederler (has kılarlar). Ve onların dilleri, en güzelin “onlara ait olduğu” yalanını söyler. Ateşin (cehennemin), onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar, ifratta olanlar (aşırı davrananlar)dır.


1.ve yec'alûne: ve kılarlar (kılıyorlar), isnad ederler (ediyorlar)
2.lillâhi (li allâhi): Allah'a ait
3.mâ yekrehûne: beğenmedikleri, hoşlanmadıkları, kerih gördükleri şey(ler)
4.ve tesıfu
(vasafe)
: ve söylüyor, vasıflandırıyor
: (vasıflandırdı, niteledi)
5.elsinetu-hum: onların dilleri
6.el kezibe: yalan
7.enne: olduğu
8.lehum el husnâ: en güzeli onların, onlara ait
9.lâ cereme: şüphesiz, şüphe yok
10.enne: olduğu
11.lehum en nâre: ateş onlar içindir, onlarındır
12.ve enne-hum: ve muhakkak onlar
13.mufretûne: ifratta olanlar, aşırı davrananlar
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir