16/NAHL-33

Kur'ân-ı Kerim » NAHL SURESİ

NAHL-33 Ayeti Kuran-MP3-dinle/indir


(16) NAHL Suresi

Âyet - 33       Cüz - 1

30 31 32 33 34 35 36
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
NAHL-33 Ayetinin Türkçe Okunuşu: Hel yanzurûne illâ en te’tiyehumul melâiketu ev ye’tiye emru rabbik(rabbike), kezâlike fe alellezîne min kablihim, ve mâ zalemehumullâhu ve lâkin kânû enfusehum yazlimûn(yazlimûne).
NAHL-33 Ayeti Türkçe Meali: Onlar sadece meleklerin gelmesini mi yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah, onlara zulmetmedi. Fakat onlar, kendi nefslerine zulmediyorlardı.


1.hel: mı
2.yanzurûne: bakıyorlar, bekliyorlar
3.illâ: ancak, sadece
4.en te'tiye-hum: onlara gelmesi
5.el melâiketu: melekler
6.ev: veya
7.ye'tiye: gelir, gelecek
8.emru: emir
9.rabbi-ke: senin Rabbin
10.kezâlike: işte böyle, böyle
11.feale: yaptı
12.ellezîne: o kimseler, onlar
13.min kabli-him: onlardan önce
14.ve mâ zaleme-hum allâhu: ve Allah onlara zulmetmedi
15.ve lâkin: ve fakat, ama
16.kânû: oldular
17.enfuse-hum: onların (kendi) nefsleri
18.yazlimûne: zulmediyorlar
* Ayet Kelime sözlüğü kurantefsiri.com sitesinden download edilmiştir.


Bülten Üyelik
Arapça yazıtipi indir
Sitemizde yer alan Arapça metinleri doğru görüntüleyebilmek için bilgisayarınıza bazı Arapça fontların yüklü olması gerekmektedir.

Eğer Arapça metinleri düzgün görüntüleyemiyorsanız, aşağıdaki linki kullanarak sitemizde yer alan Arapça yazıtiplerini bilgisayarınıza download edebilirsiniz.

Arapça yazıtipi indir